GOTS®

Global Organik Tekstil Standardı Tüketicide yeterli güveni sağlayabilmek için,
ham maddenin hasadından başlayarak, çevre ve sosyal sorumluluğu olan üretimden
etiketlemeye kadar olan süreçte, tekstil ürünlerinin organik statüsünün garanti altına
alınabilmesi amacıyla, dünya çapında tanınabilir gereklilikleri belirlemek için,
(GOTS) Standart oluşturma konusunda yetkinliği olan uluslar arası firmalar tarafından
geliştirilmiştir.

HAN Tesktil GOTS standardı sertifikasına sahiptir.